Kategorier
Uncategorized

Kontakta oss

Kontakta oss med frågor om visum till Kina.

Använd formuläret nedan.

[contact-form 1 ”Kontaktformulär 1”]

Kategorier
Uncategorized

Ansök om visum till Kina

Mittens Rike hjälper dig söka visum till Kina. Enkel betalning online och snabb hantering.

Klicka här för att söka visum till Kina.

Kategorier
Uncategorized

Visum Kina

Visum till Kina är nödvändigt när man ska resa till Kina. De allra flesta besöker Kina som turister och då är det ett vanligt turistvisum som behövs.

Visum till Kina är inte svårt att få. Det enda som krävs är en korrekt ifylld blankett, ett passfoto samt ett pass som är giltigt minst 6 månader.

Kategorier
Uncategorized

Studentvisum

Studentvisum till Kina. För vem?

Alla som ska studera i Kina behöver ett studentvisum.

Studentvisum till Kina. Speciella krav?

För att ansöka om ett studentvisum behöver du förutom en ansökan fylla i en extra blankett. Vidare behöver du bifoga följande:

  • Antagningsbesked från skolan, i original.
  • Blanketten JW202 som skolan skickat till er. Glöm inte att skriva under den. Blanketten måste vara i original.

Om du ska stanna längre tid än sex månader i Kina behöver du även göra en läkarundersökning, inklusive HIV- och syfilistest samt lungröntgen. Det finns särskilda blanketter som ska fyllas i och skrivas under av en läkare. Länk till blanketten hittar du här.

För vistelser längre än sex månader kommer du endast få ett inresetillstånd. När du anlänt till Kina måste du uppsöka polismyndigheten för att söka om uppehållstillstånd i landet. Det ska du göra inom 30 dagar, och skolan brukar kunna hjälpa till med det.

Kategorier
Uncategorized

Affärsvisum

Affärsvisum till Kina. För vem?

Alla som ska göra affärer eller knyta affärskontakter i Kina behöver söka affärsvisum.

Affärsvisum till Kina. Speciella krav?

Ansökningsproceduren är samma som för turistvisum. Vad gäller affärsvisum behöver du bifoga en inbjudan från din affärskontakt i Kina med din ansökan. Om du till exempel ska besöka en mässa i Kina kan mässarrangören hjälpa dig med en inbjudan.

Det är viktigt att du skickar med inbjudan tillsammans med din ansökan, för att undvika fördröjning i hanteringen.

Du kan söka affärsvisum för en eller två inresor (single eller double entry) på 30 eller max 60 dagar per inresa.

Om du vill ha fler inresor, det vill säga ett multi entry-visum, kan du få det om din inbjudan säger att du behöver ett sådant visum och om du har två stämplar i ditt pass som visar att du har varit i Kina två gånger under de senaste tolv månaderna. Observera att giltighetstiden för ett sådant visum är sex månader.

Om du vill ansöka om ett multi entry-visum på tolv månader kan du endast få det om du har ett ”Invitation Letter of Duly Authorized Unit” (det vill säga en myndighetsinbjudan).

Kategorier
Uncategorized

Turistvisum

Turistvisum till Kina. För vem?

Ett turistvisum är vad de allra flesta besökare till Kina ansöker om. Åker man till Kina på semester är det helt enkelt ett turistvisum man behöver. Ansökningsproceduren är enkel. Man behöver fylla i blanketten och bifoga ett nytaget passfoto av sig själv, tillsammans med passet. Passet måste vara giltigt i minst sex månader räknat från när du lämnar in ansökan om visum till Kina, samt ha minst två lediga sidor. Passet får inte vara skadat.

Förutom ovanstående måste man även bifoga kopia på en returbiljett till och från Kina, samt kopia på hotellbokning. Dessutom behövs personbevis från Skatteverket, samt en egenhändigt skriven färdplan.

Ett turistvisum till Kina har normalt en giltighetstid på 30 dagar men om man vill stanna längre kan man skriva det i ansökan och få upp till 60 dagar.

Du kan ansöka om en eller två inresor, vilket innebär att du får åka in i landet en eller två gånger innan visumets giltighetstid går ut. Ett visum med en inresa är giltigt i tre månader, medan ett visum med två inresor är giltigt i sex månader. Vad gäller två inresor måste du motivera i din färdplan varför du behöver två inresor.

Kategorier
Uncategorized

Besöksvisum

Besöksvisum till Kina. För vem?

Om du ska besöka en familjemedlem eller vän som bor i Kina kan du ansöka om besöksvisum.

Besöksvisum till Kina. Speciella krav?

När man söker besöksvisum till Kina behöver man inte bifoga kopia på hotellbokning eller flygbiljetter osv. Det räcker med en inbjudan från personen som du ska besöka i Kina. På inbjudan ska det framgå vem det är som bjuder in vem, relationen till varandra samt vad man ska göra i Kina. Det är även viktigt att det framgår mellan vilka datum den som bjuds in ska vara i Kina. I praktiken är det samma sorts visum som turistvisum och samma regler gäller.

Om inbjudaren är en kinesisk medborgare räcker det med en inbjudan, så länge inbjudaren har skrivit under inbjudan med kinesiska tecken. Om inbjudaren har en annan nationalitet måste han eller hon dock även bifoga en kopia av identitetssidan i sitt pass och av sitt uppehållstillstånd (residence permit) i Kina. Uppehållstillståndet sitter i inbjudarens pass.