Kategorier
Uncategorized

Besöksvisum

Om du ska besöka en familjemedlem som är bosatt i Kina behöver du ett besöksvisum.

Ansökan går till på samma sätt som för turistvisum.

Besöksvisum till Kina. För vem?

Om du ska besöka en familjemedlem eller vän som bor i Kina kan du ansöka om besöksvisum.

Besöksvisum till Kina. Speciella krav?

När man söker besöksvisum till Kina behöver man inte bifoga kopia på hotellbokning eller flygbiljetter osv. Det räcker med en inbjudan från personen som du ska besöka i Kina. På inbjudan ska det framgå vem det är som bjuder in vem, relationen till varandra samt vad man ska göra i Kina. Det är även viktigt att det framgår mellan vilka datum den som bjuds in ska vara i Kina. I praktiken är det samma sorts visum som turistvisum och samma regler gäller.

Om inbjudaren är en kinesisk medborgare räcker det med en inbjudan, så länge inbjudaren har skrivit under inbjudan med kinesiska tecken. Om inbjudaren har en annan nationalitet måste han eller hon dock även bifoga en kopia av identitetssidan i sitt pass och av sitt uppehållstillstånd (residence permit) i Kina. Uppehållstillståndet sitter i inbjudarens pass.