Kategorier
Uncategorized

Affärsvisum

Köp billigt, sälj dyrt! För dig som ska till Kina och göra affärer behövs ett affärsvisum. Lika enkelt att söka, men inbjudan behövs.

Affärsvisum till Kina. För vem?

Alla som ska göra affärer eller knyta affärskontakter i Kina behöver söka affärsvisum.

Affärsvisum till Kina. Speciella krav?

Ansökningsproceduren är samma som för turistvisum. Vad gäller affärsvisum behöver du bifoga en inbjudan från din affärskontakt i Kina med din ansökan. Om du till exempel ska besöka en mässa i Kina kan mässarrangören hjälpa dig med en inbjudan.

Det är viktigt att du skickar med inbjudan tillsammans med din ansökan, för att undvika fördröjning i hanteringen.

Du kan söka affärsvisum för en eller två inresor (single eller double entry) på 30 eller max 60 dagar per inresa.

Om du vill ha fler inresor, det vill säga ett multi entry-visum, kan du få det om din inbjudan säger att du behöver ett sådant visum och om du har två stämplar i ditt pass som visar att du har varit i Kina två gånger under de senaste tolv månaderna. Observera att giltighetstiden för ett sådant visum är sex månader.

Om du vill ansöka om ett multi entry-visum på tolv månader kan du endast få det om du har ett ”Invitation Letter of Duly Authorized Unit” (det vill säga en myndighetsinbjudan).